Jak to děláme?

Jak to bude fungovat?

1. Nezávazné bezplatné setkání

Nezávazné bezplatné setkání u Vás nebo online, kde objektivně probereme váš současný stav a Vaši představu cílového stavu.

2. Vytvoříme analýzu

Vytvoříme analýzu Vašeho podniku a definujeme oblasti, kde vidíme největší potenciál pro dosažení cíle.

3. Vybereme formu spolupráce

Vyberete si formu spolupráce, my vám zpracujeme cenovou nabídku a pustíme se do práce.

4. Uděláme měsíční vyhodnocení

Každý měsíc Vám pošleme vyhodnocení dosavadní spolupráce s konkrétními kroky co se udělalo a jaký je plán na další období.

5. Výsledkem bude váš cíl

Výsledkem bude Váš cíl, může se jednat o zvýšení tržeb, nižší náklady, nebo třeba motivovaný a vyškolený personál.

GROW … Zkusme společně růst

GOAL - Čeho chcete dosáhnout?

Jasné definování cíle, kterého chcete dosáhnout. Snížení nákladů? Zvýšení obsazenosti? Motivovaný personál?

REALITY - Jak na tom jste?

Analýza současného stavu, kde se podnik nachází. V této části budeme kriticky hodnotit vaši situaci. Za tímto účelem použijeme nástrojů jako jsou mystery shopping, SWOT analýza či analýza konkurence.

OPTIONS - Jaké máte možnosti?

Hledání funkčních možností a řešení, které lze úspěšně použít pro dosažení Vašeho stanoveného cíle.

WILL - vůle a akce

Akční plán, který představí konkrétní kroky pro zavedení zvolených řešení. Tento plán bude dále stanovovat přesné termíny pro realizaci krátkodobých i dlouhodobých cílů.

Formy spolupráce

Dílčí odborné aktivity

Outsourcing – správa jednotlivých činností hotelu např. revenue management, správa sociálních sítí, manažerský reporting.

Pravidelné konzultace

Na základě stanovených plánu a úkolů budeme provádět pravidelné konzultace s Vaším personálem tak, aby se věci daly do pohybu.

Jednorázové úkoly

Nevíte si rady s konkrétním úkolem nebo na jeho řešení nemáte v současnosti kapacity? Vytvoříme Vám například nový web, zpracujeme marketingovou strategii nebo zrevidujeme Vaše provozní náklady a navrhneme jejich úpravu.

Náhrada managementu

Angažujte nás jako kvalifikovanou pracovní sílu na jakoukoliv manažerskou pozici. Pomůžeme překlenut složité období, budeme intenzivně pracovat s personálem, nahradíme klíčového managera, atd.

Koučink / mentoring

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců a rozvoj jejich potenciálu. Koučinkem naučíme Vaše zaměstnance řešit většinu úkolů samostatně, zodpovědně a s vlastní přidanou hodnotou.