koučink

Koučink pro mě znamená ve zkratce tři slova: důvěra, poznání a akce. Věřím v obrovský potenciál každého z Vašich zaměstnanců. Aby se mohl naplno rozvíjet, musí nejprve věřit. Věřit sám v sebe, věřit ve vlastní vnitřní sílu, věřit že může být mnohem lepší a efektivnější než je právě teď. Poznání je získání nových pohledů, možností, variant na řešení úkolů či výzev. Znamená otevřít oči a vidět, že na každý úkol se dá dívat z různých úhlů a nacházet nové cesty k jejich řešení. Lepší, efektivnější, smysluplnější než ty, které dosud znáte a které Vám možná do dnes přišly jako jediné možné a ty nejlepší. Následuje akce. Samo o sobě to nepůjde. Cílem koučování je pomoci naplánovat si smysluplné kroky s čím začít hned zítra až po dlouhodobé plány, abyste dosáhli vytyčených cílů, posunuli své hranice vnímání a možností. Pustíte se do toho a začnou se dít věci!   

Díky mé dlouhodobé praxi v oblasti hotelového řízení jsem přesvědčen, že koučování je ideální způsob jak vést a rozvíjet zaměstnance. Nedostávají pouze příkazy, které jim často nedávají smysl, neberou je za své a proto nemají dostatečnou motivaci v jejich plnění. Při koučování jsou plně zúčastněni při identifikaci problémů, hledání možností řešení svých úkolů a vytváření konkrétních kroků k jejich řešení.  Tím jejich motivace a odpovědnost rapidně roste. 

Formou vhodných koučovacích otázek je naučím nejen nacházet nové možnosti a pohledy na řešení současných úkolů a cílů, ale budou mnohem více připraveni v budoucnu stavět se k novým výzvám samostatně, sebevědomě a s větší vnitřní motivací. 

V čem vám koučink pomůže?

Rozvinout potenciál Vašich zaměstnanců

Určit správné priority, ujasnit si cíle a způsoby jak jich dosáhnout

Pozvednout kreativitu Vašeho týmu

Ujasnit si jaké máte možnosti k dosažení cílů a jak je můžete ovlivnit

Pomůže k růstu vašeho podniku

Koučování je ideální nástroj řízení změn – včetně růstu. Kouč pomůže Vašim zaměstnancům posoudit aktuální potřeby, příležitosti a výzvy,.

Podpořit produktivitu a efektivitu

Pokud máte zaměstnance, kteří přebírají nové role na úrovni vedení, kouč je inspiruje k využití jejich osobního a profesionálního potenciálu, čímž zvyšuje produktivitu a efektivitu jejich práce.

Rozvíjet komunikační schopnosti

Koučování zlepší komunikační dovednosti Vašich zaměstnanců, schopnosti myšlení a rozhodování.

Pomůže získat a udržet talentované zaměstnance

Koučování je ideální způsob, jak rozvíjet své zaměstnance a ukázat svým zaměstnancům, že si jich ceníte a podporujete jejich rozvoj.

Strategicky plánovat, vidět dílčí úkoly v širších souvislostech

Podpořit samostatnost, zodpovědnost a loajalitu zaměstnanců

Správně vést a motivovat zaměstnance

Podívat se na řešení úkolů z jiného úhlu pohledu

Co můžete očekávat

Zkušenost

Naše zkušenost v oboru nám dává možnost kombinovat koučink s mentoringem, postrčit správným směrem, tak aby se neztrácel čas, ale přitom se dal prostor pro vlastní seberealizaci.

Dlouhodobá výhoda na Vaší straně

Díky změně přístupu a myšlení vašeho zaměstnance nebo týmu budete těžit dlouhodobě. Pokud se Vám bude zdát menší odchýlení od nastavených cílů, bude stačit průběžná konzultace, aby Váš kouč opět nastavil správný směr.

Rychlá odezva

Můžeme Vám slíbit, že díky koučinku Vašich klíčových zaměstnanců uvidíte téměř okamžitou změnu. Změnu v přístupu, v motivaci, ve vlastní aktivitě a k celkovému nastavení uvnitř týmu.

FAQ

Osobní schůzka nebo video hovor?

Koučovací schůzka je obvykle osobní, nebo prostřednictvím online videokonference, v závislosti na možnostech a Vaší poloze. Koučovací sezení jsou většinou 1x týdně (60 – 90 minut), ve stanovený den a čas. Koučování probíhá jeden (kouč) na jednoho (koučovaný).

Čemu se zavazuji?

Máte vše pod kontrolou. I když se nezavazujete na delší dobu nebo na základě smlouvy, očekává se, že ve svém podnikání realizujete kroky, které rozvoj zaměstnanců podpoří. Neexistují žádné skryté dohody, žádná povinnost pokračovat dále než to, pro co se rozhodnete. Vztah kouč/klient se často stává přátelským a rozhodně se spoléhá na vzájemnou důvěru. Zavazujete se k otevřené a upřímné komunikaci se skutečnou touhou zlepšit své podnikání.

Jak dlouho budu vaše služby potřebovat?

Je to zcela na Vás. Platíte většinou po měsíčních blocích a rozhodnete se sami, zda pokračovat dále či nikoliv. Většina našich klientů s námi má dlouhodobé vztahy, ale jiní využívají odborné poradenství na pouze na konkrétní projekt.